Aktualności

2017.06.01 Zmiany dotyczące pracowników tymczasowych i ich zatrudniania

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują nowe zasady zatrudniania pracowników tymczasowych.

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych właściwie zrównała w zakresie posiadanych uprawnień, osoby zatrudnione przez agencje pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Ponadto wprowadzono 18 miesięczny limit łącznego zatrudniania danej osoby świadczącej pracę tymczasową (bez względu na to, przez jaką agencję pracy tymczasowej osoba ta jest kierowana) przez pracodawcę – użytkownika w okresie kolejnych 36 miesięcy, i to bez względu na to, czy osoba ta świadczy pracę na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. Rozwiązanie to ma na celu zapobieżenie pozornemu “pączkowaniu” agencji pracy tymczasowych należących do tego samego właściciela, w poprzednim stanie prawnym analogiczne ograniczenie terminowe odnosiło się bowiem jedynie do skierowania danej osoby do danego pracodawcy – użytkownika, przez konkretną zatrudniającą go agencję pracy tymczasowej.

Pracodawca – użytkownik nie będzie też mógł zatrudnić pracownika tymczasowego do pracy tego samego rodzaju jak ta, którą wcześniej wykonywał pracownik zatrudniony na stałe, a który został zwolniony z pracy przez pracodawcę – użytkownika w okresie ostatnich 3 miesięcy z przyczyn nie leżących po stronie pracownika. W tym zakresie decydujący będzie rodzaj pracy, a nie – pozwalająca na obchodzenie dotychczasowego zakazu – nazwa stanowiska pracy.

Co również istotne z perspektywy pracodawcy – użytkownika, będzie on musiał prowadzić ewidencję osób świadczących pracę tymczasową wraz z informacją o rozpoczęciu i zakończeniu pracy w okresie kolejnych 36 miesięcy, jak również przechowywać ją przez okres jej prowadzenia i następujący po nim okres 36 miesięcy. Ewidencja powinna być prowadzona dla każdej osoby odrębnie w wersji papierowej lub elektronicznej.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.