Aktualności

2016.09.14 Forma dokumentowa czynności prawnych

Z dniem 8 września 2016 r. (na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1311) weszły w życie przepisy wprowadzające formę dokumentową czynności prawnych jako kolejną postać formy szczególnej. Tym samym, jak wynika z poniższej analizy, email czy sms (przy spełnieniu niżej wskazanych warunków) został formalnie zrównany z pismem zwykłym (również w zakresie ich funkcji dowodowej – 2431 k.p.c.).

Nowy art. 772 k.c. stanowi, iż do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Z kolei z mocy art. 773 k.c. dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Analiza nowych uregulowań wskazuje na następujące cechy dokumentu w rozumieniu znowelizowanego kodeksu cywilnego:

  • Po pierwsze dokumentem jest nośnik informacji, przy czy nie zostało wskazane, o jaki nośnik może chodzić. Jak się zatem wydaje treść dokumentu może zostać zatem dowolnie ujawniona (np. znaki graficzne, dźwięk, obraz), a także utrwalona na dowolnym nośniku (np. papier lub plik) i za pomocą dowolnych środków (długopis, komputer, telefon komórkowy). Jak wskazuje uzasadnienie projektu ustawy granicę tej dowolności wyznacza jednak realizowana przez dokument funkcja dowodowa, która wymaga, aby sposób utrwalenia informacji umożliwiał jej zachowanie i odtworzenie.

 

  • Po drugie nośnik musi zawierać konkretną informację, a informacja zawarta w nośniku (treść dokumentu) musi być tak utrwalona, by była możliwa do odtworzenia. Aby informacja mogła zostać odtworzona, musi zostać odpowiednio zapisana. Oba elementy razem, tj. informacja możliwa do odtworzenia oraz nośnik, stanowią dokument. Informacja bez nośnika nie jest dokumentem. Definicja nie przesądza o rodzaju nośnika, uwzględniając nowoczesne nośniki zapisu. W odniesieniu do dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej nośnikiem jest plik, czyli jednostka zapisu i przechowywania informacji.

 

  • Po trzecie dla bytu dokumentu nie ma znaczenia to, czy jest on podpisany. Podpis nie jest zatem koniecznym elementem dokumentu. Konieczne jest zaś by sposób zapisu umożliwiał identyfikację osoby składającej oświadczenie woli, przy czym nie ma znaczenia, czy nastąpi to na podstawie samej treści dokumentu, czy po sprawdzeniu np. informatycznego nośnika danych lub urządzenia, za pomocą którego złożono oświadczenie
Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.