Aktualności

2015.07.16 Nowe przepisy usprawnią rozpoznanie spraw administracyjnych

W dniu 15 sierpnia 2015 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które umożliwią sądom m.in. zobowiązanie organu administracji publicznej do wydania decyzji lub postanowienia odpowiedniej treści, a w przypadku opieszałości nawet przyznanie od organu na rzecz skarżącego odszkodowania.

Zgodnie z założeniami do niniejszego projektu ustawy celem zmian jest usprawnienie, uproszczenie i zapewnienie szybkości postępowania przed sądem administracyjnym, zarówno w pierwszej jak i drugiej instancji.

Nowym rozwiązaniem, które ma sprzyjać temu celowi, jest możliwość zobowiązania organu przez sąd do wydania decyzji lub postanowienia określonej treści we wskazanym przez Sąd terminie. W przypadku niedotrzymania terminu przez organ strona ma prawo wnieść skargę, żądając wydania orzeczenia stwierdzającego istnienie lub nieistnienie uprawnienia lub obowiązku. W wyniku rozpoznania skargi sąd może wymierzyć organowi grzywnę lub przyznać od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną do wysokości pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.  

Modyfikacja przepisów prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi spowoduje także, że sądy będą mogły oddalić skargę na bezczynność organu podatkowego lub przewlekłe prowadzenie sprawy praktycznie tylko wtedy, gdy nie doszło do opieszałości. W innych przypadkach (np. gdy organ wyda decyzję dopiero po wniesieniu skargi do sądu) sąd może uwzględnić skargę i nałożyć na organ grzywnę, co w obecnym stanie prawnym jest niemożliwe. Powyższe rozwiązania w znaczny sposób usprawnią i przyspieszą rozpatrywanie spraw administracyjnych.

Wśród innych zmian, wprowadzonych nowelizacją, są m.in. zwiększenie zakresu orzekania co do istoty sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny, rozszerzenie zakresu spraw, które mogą być rozpoznawane w trybie uproszczonym, czy rozszerzenie uprawnień orzeczniczych referendarzy sądowych.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.