Aktualności

2015.06.30 Zmiany w ustawie Prawo budowlane

Z dniem 28 czerwca 2015 r. weszły w życie najpoważniejsze w ostatnich latach zmiany w ustawie Prawo budowlane. Generalnie ich zakres i treść wyraźnie wskazuje na tendencję zmierzającą do ułatwiania inwestorom prowadzenia działalności inwestycyjnej.

Do najistotniejszych zmian należą:
1. Od dnia 28 czerwca br. budowa wolno stojącego domu jednorodzinnego – gdy jego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany – nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. Inwestor zamierzający zbudować taki właśnie dom może skorzystać z nowej uproszczonej procedury zwanej zgłoszeniem z projektem, nie ma zaś takiego obowiązku i nadal może ubiegać się o pozwolenia na budowę. Zgłoszenie podlega tak zwanej milczącej zgodzie – brak sprzeciwu organu w terminie 30 dni od zgłoszenia oznacza, że inwestycja może być realizowana.

2. Do projektu budowlanego domu aktualnie nie trzeba załączać oświadczeń o dostawie mediów i warunkach przyłączenia oraz o możliwości połączenia działki z drogą gminną lub powiatową. Pojawia się zaś nowy wymagany element projektu - informacja o obszarze oddziaływania obiektu, która może być sporządzona przez projektanta.

3. Rozszerzeniu ulega katalog obiektów budowlanych, do których wzniesienia nie jest wymagane pozwolenie na budowę a jedynie zgłoszenie. Do grupy tych obiektów należą w szczególności (o ile spełnione są wymagania co do maksymalnej ilości takich obiektów na terenie działki):
- garaż o powierzchni zabudowy do 35 m2
- wiata o powierzchni zabudowy do 50 m2
- altana lub oranżeria o powierzchni zabudowy do 35 m2
- ganek przy domu jednorodzinnym (powierzchnia do 35 m2)
- parterowy domek letniskowy o powierzchni zabudowy do 35 m2.

4. Obniżeniu uległy wysokości opłat legalizacyjnych, ponoszonych przez właścicieli niektórych obiektów w razie legalizacji wcześniejszych samowoli budowlanych. Tak jest chociażby w przypadku domków letniskowych o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 35 m2, w odniesieniu do których opłata wynosi aktualnie 5.000 zł (zamiast 25.000 zł).

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.