Aktualności

2015.02.10 Zmiany w zasadach odpowiedzialności za długi spadkowe

W pierwszych dniach lutego 2015 r. została uchwalona nowelizacja kodeksu cywilnego dotycząca odpowiedzialności za długi spadkowe.

Zgodnie z jej postanowieniami aktualnie obowiązująca reguła zostanie odwrócona. Obecnie spadkobierca, który nie złoży w terminie 6 miesięcznym od dowiedzenia się o tytule swojego powołania do spadku żadnego oświadczenia co do spadku, traktowany jest – poza kilkoma wyjątkami - jakby przyjął spadek wprost, co oznacza, że ponosi pełną odpowiedzialność za długi spadkowe, nawet jak przekraczają one znacząco wartość aktywów spadku. Po wejściu w życie nowych przepisów, brak złożenia oświadczenia w przewidzianym terminie traktowany będzie jak przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a zatem z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości aktywów wchodzących w skład spadku.
 
Ponadto wprowadzono instytucję prywatnego wykazu inwentarza (czyli spisu aktywów i pasywów składających się na spadek) składanego przed sądem lub notariuszem przez spadkobierców według wzoru ustalonego przez Ministra Sprawiedliwości. Wykaz ten będzie funkcjonował jako alternatywa dla spisu inwentarza aktualnie sporządzanego przez komornika, którego sporządzenie wiąże się ze znacznymi kosztami.
 
Zmiany mają wejść w życie w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.