Aktualności

2015 Sierpień

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 2015 r., III CZP 21/15

​W sprawie o wpis do rejestru zastawów skarga kasacyjna jest dopuszczalna.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015 r., III CZP 46/15

​Spadkobiercom przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie przez zapisobiercę z rzeczy oznaczonej co do tożsamości, stanowiącej przedmiot zapisu zwykłego, za okres do wymagalności roszczenia o wykonanie zapisu.


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015 r.
III CZP 62/15

​Artykuł 594 k.s.h. reguluje odpowiedzialność cywilną za zaniechanie wykonania z winy umyślnej wymienionych w nim obowiązków.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.