Aktualności

2015.02.24 Nowe dowody osobiste i regulacje dotyczące stanu cywilnego

W marcu 2015 r. wejdą w życie zmiany, które w mniejszym lub większym stopniu dotkną każdego z nas. Dotyczyć one będą:

- nowych dowodów osobistych,

- zawierania małżeństw  poza urzędem stanu cywilnego,

- nadawania dzieciom imion obcego pochodzenia.

Pierwsza innowacja dotyczy dowodów osobistych.

Nowe przepisy umożliwiają uzyskanie dowodu osobistego zarówno w najbliższym urzędzie gminy, jak i w miejscu, gdzie jest się zameldowanym. Takowe rozwiązanie z pewnością stanowi udogodnienie i jest ''ukłonem'' w stronę obywatela. W związku z wachlarzem przemian, które dojdą do skutku, przekształcą się także urzędy gmin. Bowiem zaczną one dysponować dostępem do elektronicznego rejestru dowodów osobistych. To z kolei umożliwi przesłanie wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną. Co więcej, nowe dowody osobiste będą charakteryzowały się innym niż do tej pory wzorem oraz zakresem informacji w nich zawartych. Mają one za zadanie służyć wyłącznie do potwierdzenia tożsamości tudzież obywatelstwa polskiego. Tak więc nie będą zawierały komunikatu o adresie zameldowania, kolorze oczu czy wzroście. Zniknie także zeskanowany podpis posiadacza dokumentu. Format i wymiary dowodu osobistego nie ulegną zmianie, jednakże fotografia w nim obowiązująca będzie taka sama, jak ta, która widnieje w paszporcie. Co ważniejsze dowody osobiste mają się odznaczać szeroką gamą zabezpieczeń, min.: dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza dokumentu, tłoczenia, mikrodruki czy też specjalne farby. Należy także podkreślić fakt, że za wydanie nowego dowodu osobistego nie będzie uiszczana żadna opłata, a okres na jego oczekiwanie ma nie przekraczać 30 dni. Prócz tego istotną wiadomością jest to, iż dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych, dlatego też nie istnieje potrzeba wymiany dokumentów. Będzie ona jednak konieczna w wypadku zmiany nazwiska.

Nowe przepisy prawa o aktach stanu cywilnego zezwalają z kolei na to, aby uroczystość ślubu odbyła się poza USC, przy czym nie ma konieczności – jak miało to miejsce do tej pory – przedstawiania  uzasadnionych powodów dla takiej decyzji. Istotne jest jedynie by proponowana sceneria zapewniała powagę ceremonii. Koszt ceremonii poza USC wynosić będzie 1 tys. zł. Nowe Prawo o aktach stanu cywilnego ma również na celu udoskonalić i ułatwić dostęp do dokumentów. Dzięki dalej idącemu zinformatyzowaniu USC, zostanie prowadzona elektroniczna rejestracja aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. W następstwie tego odpisy owych dokumentów będą wydawane w dowolnym USC, a wcześniejsza konieczność przedstawiania odpisów rozmaitych aktów stanie się przeszłością.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.