Aktualności

2014 Lipiec

III CZP 55/14

Skład 3 sędziów

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2014 r.

​Przewidziany w art. 386 § 5 k.p.c. nakaz rozpoznania sprawy w innym składzie nie dotyczy sędziego, który nie brał udziału w wydaniu uchylonego wyroku.

 

 

III CZP 47/14

Skład 3 sędziów

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2014 r.

​Przepis art. 132 § 1[1] k.p.c. dotyczy również wniesionego przez pełnomocnika odpisu pisma procesowego zawierającego uzupełnienie braków formalnych apelacji.

 

III CZP 43/14

Skład 3 sędziów

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2014 r.

​Niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca i adresu  zamieszkania pozwanego będącego osobą fizyczną jest brakiem formalnym pozwu uniemożliwiającym nadanie mu prawidłowego biegu.

 

 

III CZP 33/14

Skład 3 sędziów

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r.

​Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o zwrot części opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej i ulega przedawnieniu w terminie trzyletnim.


Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.