Aktualności

2013 Zmiany w zakresie dostępu do ksiąg wieczystych

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece
(Dz. U. 2013 poz. 941), która weszła w życie 1 grudnia 2013 r.wprowadziła zmiany umożliwiające wskazanym podmiotom wyszukiwanie księgi w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych na podstawie np. danych właściciela nieruchomości. Przepisy tej ustawy wprowadzają też nowy rodzaj dokumentu - wyciąg z księgi wieczystej, który obejmie tylko te dane, o które zawnioskowano. Odpis, zaświadczenie o zamknięciu księgi oraz wyciąg będzie można uzyskać przez internet i zachowają one moc dokumentów wydawanych przez sąd.

Sądy, prokuratura, organy kontroli skarbowej, organy celne, administracyjne organy egzekucyjne, organy podatkowe, komornicy, Policja, NIK, Straż Graniczna, ABW, Agencja Wywiadu, CBA, Służba Wywiadu i Służba Kontrwywiadu Wojskowego, ZUS oraz centralne organy administracji rządowej mogą wyszukać księgę w CBDK podając np. nazwisko i PESEL właściciela nieruchomości. Podstawą do tego jest wydawana przez Ministra Sprawiedliwości zgoda na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych. Dzięki temu rozwiązaniu łatwiej i szybciej zostanie np. ustalany majątek dłużnika oraz zwiększy się efektywność egzekucji i bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych.

Aktualnie odpisy i zaświadczenia wydawane są przez Centralną Informację po złożeniu i opłaceniu wniosku. Dokumenty te można odebrać osobiście w ekspozyturze lub mogą one zostać przekazane pocztą. Nowelizacja przewiduje dodatkowo opcję składania wniosków przez internet (również o wyciąg z księgi wieczystej). Wniosek taki może zawierać żądanie osobistego odbioru dokumentu w ekspozyturze Centralnej Informacji, dostarczenia go pocztą albo też żądanie samodzielnego wydrukowania przez wnioskodawcę dokumentu.

Od złożonego przez internet wniosku o wydanie, w celu samodzielnego wydrukowania odpisu zwykłego księgi wieczystej pobierana będzie opłata w wysokości 20 zł. 

Za elektroniczny wniosek o wydanie odpisu zupełnego księgi wieczystej trzeba zapłacić
50 zł, a za wniosek o wyciąg z księgi wieczystej - od 5 do 20 zł - w zależności od ilości działów, których dotyczy. Za wniosek o zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej - 5 zł. Wynika to z rozporządzenia z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (Dz. U. 2013 poz. 1412), które obowiązuje od początku grudnia 2013 r.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.