Aktualności

2013 Planowane zmiany Prawa budowlanego

Dnia 23 lipca 2013r. rząd zaakceptował planowane założenia projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przewidujące między innymi zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych. W przypadku budowy domu jednorodzinnego konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy wraz z projektem budowlanym. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia. Nowe rozwiązanie zmniejszy znacznie liczbę wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony praw właścicieli nieruchomości sąsiednich - inwestor przed rozpoczęciem budowy będzie musiał poinformować o niej sąsiadów. Nastąpi też skrócenie procedur budowlanych o 45 dni (ze 129 do 84 dni), a w dużych miastach o 74 dni (ze 158 do 84 dni). Liczba procedur zmniejszy się o cztery (z 25 do 21).

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obejmie większą liczbę obiektów. Zastąpi obecnie wydawane pozwolenie na użytkowanie. Procedura zawiadomienia o zakończeniu budowy ma dotyczyć dodatkowo: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży na pięć stanowisk, obiektów magazynowych budynków kolejowych, a także placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych. W praktyce pozwolenie na użytkowanie będzie dotyczyć ograniczonej liczby obiektów. Czas oczekiwania na uzyskanie milczącej zgody na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji) zostanie skrócony do 14 dni (obecnie jest 21).

Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę, takich jak np. hala magazynowa, procedury budowlane będą krótsze o ok. 120 dni (trwać mają 181 dni). Liczba procedur budowlanych zmniejszy się o pięć (z 29 do 24).

Ponadto m.in. uproszczone zostaną formalności dotyczące projektu budowlanego. Nie trzeba będzie do niego dołączać oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Nie będą także potrzebne oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takich uzgodnienia nadal będą konieczne).

Zlikwidowany zostanie obowiązek zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Nie trzeba będzie zawiadamiać nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót (dotyczy to inwestycji wymagających pozwolenia na budowę), po którym następuje siedmiodniowy okres oczekiwania przed nabyciem uprawnienia do rozpoczęcia takich robót. Inwestor w ciągu 14 dni będzie wzywany do uzupełnienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę lub do uzupełnienia zgłoszenia budowlanego. Obecnie organ administracji architektoniczno-budowlanej nie ma wyznaczonego terminu, w którym ma obowiązek wezwania na dokonanie takich czynności.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.