Aktualności

2013 Żywność przekazywana na cele charytatywne zwolniona z VAT

Zwolnienie, o którym mowa w tytule, dotyczy wyłącznie przekazywania żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Warunkiem uzyskania zwolnienia z VAT na dostawę produktów spożywczych dla OPP jest posiadanie przez dostawcę dokumentacji potwierdzającej jej dokonanie na rzecz OPP, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Dotychczas z VAT zwolnione były tylko dostawy produktów spożywczych dokonywane przez producentów na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Nowe rozwiązania umożliwiają objęcie zwolnieniem również innych podatników VAT przekazującym żywność tym organizacjom na cele charytatywne.

Zwiększenie zakresu zwolnień od podatku VAT wynika z nowelizacji art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) dokonanej nowelizacją z dnia 26 lipca 2013 r., która wchodzi w życie od dnia 1 października 2013 r.

Kancelaria Prawna 90-060 Łódź, ul. Nawrot 4/1, tel./fax +48 /42/ 630 58 41, tel. +48 /42/ 632 51 44, kancelaria@b2blegal.pl
OK
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.