Kancelaria w liczbach
548.000.000 PLN

Wartość obsługi prawnej z zakresu prawa budowlanego

48.000.000 PLN

Najwyższa wartość przedmiotu sporu własności intelektualnej wśród prowadzonych procesów sądowych

10.000

Ilość umów, które przygotowaliśmy (napisaliśmy lub zaopiniowaliśmy) i wynegocjowaliśmy i liczba ta już została przekroczona

5.000

Ta liczba została już przekroczona w ilości spraw, które prowadziliśmy o odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody na mieniu i osobie

1.500

Już tylu przedsiębiorców skorzystało z naszej pomocy prawnej

750

Tyle było procesów budowlano inwestycyjnych, których uczestników (inwestorów, wykonawców, podwykonawców) obsługiwaliśmy

100 %

Współpracujemy ze wszystkimi spółkami, które założyliśmy

96 %

To miara naszej skuteczności: wygranych spośród prowadzonych spraw sądowych

50

To przekroczona liczba spółek prawa handlowego, które założyliśmy, przekształciliśmy lub badaliśmy

40

Do takiej liczby zbliża się ilość przedsiębiorców korzystających z naszej bieżącej kompleksowej obsługi prawnej

16

Każdy prawnik zespołu do Państwa dyspozycji

12

Minęło już tyle lat naszego działania jako Kancelaria