„Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości”

— ślubowanie radcy prawnego

Biuro kancelarii
Katarzyna_Jaron

Katarzyna Jaroń

asystentka

Julia_Rubinkowska

Julia Rubinkowska

prawnik, asystentka